Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Studia podyplomowe w Warszawie i Katowicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

„Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej”

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r. w Warszawie.

Studia kierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej, gazowej i komunalnej, firm doradczych zajmujących się obsługą podmiotów z sektora elektroenergetycznego, a także firm inwestycyjnych, kancelarii prawnych i wszystkich zainteresowanych  pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku energii, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW S.C.

ul. Konarskiego 1/5, 01-355 Warszawa
tel. 22 664 56 32, fax 22 203 62 18
biuro@crf.edu.pl, www.crf.edu.pl